• Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
 
בניין 7 | מגרש 213

* המחירים דלעיל הינם נומינליים והם יוצמדו למדד תשומות הבניה, מדד בסיס חודש 12/2017 ועד למועד התשלום בפועל. 
* ככל ותהיה אי התאמה בין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המפורסמים כאן לבין מחיר ו/או זיהוי פרטי הדירה המופיעים במשרד הבינוי והשיכון, המחיר הקובע ו/או פרטי זיהוי הדירה יהיו כפי שאושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון.  ט.ל.ח

לבניין הבא

לבניין הקודם

 
 
2 (21)
1 (24)
3 (17)

לתאום פגישה 

שעות פתיחה


08-9933775
 

הארזים 74 נתיבות 

א-ה - 10:00- 15:00

16:00-17:00

טלפון

כל הזכויות שמורות לחברת snapshot 2018

לוגו מנהטן תפוח נבחר 13.3.18.png