2 (21)
4 (1)
3(1)
10
3 (17)
8
4(1)
9
2(1)
1 (1)
1(1)
1 (24)

דירות במחיר למשתכן

דירת 3 חדרים
דירת 4 חדרים
דירת 5 חדרים
פנטהאוז
4 (1)
10
8
9
1 (1)